Stomatologia dziecięca

Dziecko należy do wrażliwych pacjentów, żywo reagujących na wszelkiego rodzaju bodźce - tak psychiczne jak i fizyczne. Wizyta u stomatologa wiąże się zawsze z uczuciem lęku, a przykre przeżycia z takich wizyt dziecko pamięta bardzo długo. Wynikiem tego może być lęk przed zabiegiem stomatologicznym w wieku dojrzałym.

Umiejętne postępowanie lekarza wobec dziecka jest bardzo istotne. Lekarz powinien umieć zmniejszyć lęk u małego pacjenta, co usprawni interakcje lekarz-pacjent, a to w przyszłości wpłynie na efektywność leczenia. Ważny jest również życzliwy stosunek lekarza do dziecka i informowanie go o przebiegu leczenia.

Nie bez znaczenia jest także rola rodziców i opiekunów. Nie powinni oni straszyć dziecka przed zabiegiem i przekazywać nieświadomie swojej negatywnej postawy wobec leczenia stomatologicznego. Aby zminimalizować lęk stomatologiczny należy już około 2 roku życia oswoić dziecko z instrumentaruim i otoczeniem w gabinecie stomatologicznym. Służy temu tak zwana wizyta adaptacyjna, będąca formą zabawy, nie połączona z żadnymi zabiegami leczniczymi, ale przyzwyczajająca dziecko do współpracy z lekarzem.

Duże doświadczenie w pracy z dziećmi pozwoli na zminimalizowanie obaw małych pacjentów związanych z leczeniem stomatologicznym, zapweni im zdrowe zęby mleczne i piękny uśmiech.